Μενού

 • Σκοπός της «Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου» (Π.Ε.Κ.Κ.) είναι η ένωση  όλων  των  Ελλήνων  κριτικών  του  κινηµατογράφου  για  την  από  κοινού προσπάθεια της αρτιότερης και πληρέστερης άσκησης του λειτουργήµατός τους. 
 • Ο πιο πάνω σκοπός επιτυγχάνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο και κυρίως µε: 
  • Τη συνεργασία αυτών που ασκούν το λειτούργηµα του κριτικού κινηµατογράφου. 
  • Την προσέγγιση και τη µελέτη των σχετικών µε αυτό προβληµάτων. 
  • Την προσπάθεια ποιοτικής ανάπτυξης της κινηµατογραφικής κριτικής στην Ελλάδα. 
  • Τη δηµιουργία πλέον ουσιαστικών δεσµών ανάµεσα στους κριτικούς κινηµατογράφου και το κοινό. 
  • Την µε κάθε κατάλληλο µέσο υποβοήθηση της προσπάθειας για την ποιοτική βελτίωση του ελληνικού κινηµατογράφου. 
  • Τη συνδροµή κάθε προσπάθειας για την ορθή ενηµέρωση και την κινηµατογραφική παιδεία του κοινού. 
  • Την υποβοήθηση της προσπάθειας νέων που επιθυµούν να ασχοληθούν µε την κινηµατογραφική κριτική 
  • Την επαφή και τη συνεργασία µε τις άλλες ελληνικές ή ξένες ενώσεις, τους δηµοσιογραφικούς φορείς και σωµατεία, τις κινηµατογραφικές λέσχες, καθώς και τη συµµετοχή στις διεθνείς οµοσπονδίες κριτικών. 
  • Τη δηµιουργία γραφείων, λέσχης µε βιβλιοθήκη, καθώς και αρχείο έντυπης και ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης. 
  • Τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων –όπως: προβολές, διαλέξεις, συνέδρια, συναντήσεις, εκδόσεις εντύπων και βιβλίων κινηµατογραφικού ενδιαφέροντος κ.λπ.– για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Η Ιστορία της ΠΕΚΚ

1975 - Ιδρυτικά μέλη
Untitled Document

  Αντωνόπουλος Τάκης
  Βακαλόπουλος Χρήστος (†)
  Δανίκας Δημήτρης
  Δημητρίου Σωτήρης (†)
  Δημόπουλος Μιχάλης (†)
  Ζάννας Παύλος (†)
  Κολώνιας Μπάμπης (†)
  Λεβεντάκος Διαμαντής
  Λιάππα Φρίντα (†)
  Λινάρδος Πέτρος (†)
  Λυκουρέσης Τώνης
  Μικελίδης Νίνος Φένεκ
  Μοσχοβάκης Αντώνης (†)
  Μπακογιαννόπουλος Γιάννης
  Παγιατάκης Σπύρος (†)
  Παπαδοπούλου Μαρία (†)
  Πάρλας Κώστας (†)
  Ραφαηλίδης Βασίλης (†)
  Ρεντζής Θανάσης
  Σταματίου Κώστας (†)
  Σταύρακας Δημήτρης
  Τσιριγκούλης Ζήσης (†)
  Χριστοδούλου Χρίστος

ΠΕΚΚ Αθήνα 1976
Πρώτο Καταστατικό

FIPRESCI Παρίσι 1981
Η σύνδεση με την ΠΕΚΚ

Smart Search Module