Οι καλύτερες ταινίες του 2019
της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου

Από το σύνολο του σώματος των 46 κριτικών της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, στην ψηφοφορία:

  • Συμμετείχαν:     41 (Ποσοστό 89,13%)
  • Απείχαν:             5 (Ποσοστό 10,87%

Ψηφοφορία 2019
Αναλυτικές πληροφορίες

*   Επιλογές ταινιών ανά μέλος
* Επιλογές μελών ανά ξένη ταινία
* Επιλογές μελών ανά Ελληνική ταινία


Σύνολα διανομής 2019

 Ταινίες 356
 Ξένες  313
 Ελληνικές  85
Επιστροφή στην κορυφή